โรงพยาบาลสัตว์รังสิตคลอง3

30,12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

image