โรงพยาบาลสัตว์มุมบางทราย

64 หมู่ที่ 3 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

image