โรงพยาบาลสัตว์มิตรสัมพันธ์3

135/9 หมู่ที่19 ถนนพุทธมณฑลสาย2 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170

image