โรงพยาบาลสัตว์มหาชัยบริรักษ์

271/27 ก. ถนนเดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

image