โรงพยาบาลสัตว์ฟ้าใส

65/29 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

image