โรงพยาบาลสัตว์พิษณุโลก

628 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

image