โรงพยาบาลสัตว์พิจิตร

91/5-6 ถนนบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

image