โรงพยาบาลสัตว์พานทอง

2 94/8-9 หมู่8 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

image