โรงพยาบาลสัตว์พหลฯ

301/5 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220

image