โรงพยาบาลสัตว์พลพิชัย

69/5-7 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

image