โรงพยาบาลสัตว์พร้อมมิตร

75/2 ถนน สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

image