โรงพยาบาลสัตว์พร้อมพันธ์

611/2-3 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

image