โรงพยาบาลสัตว์พระราม 8

83/2 ซอยอรุณอัมรินทร์43 ถนนอรุณอัมรินทร์ อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

image