โรงพยาบาลสัตว์พนัส

17/1-2 ถ. จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

image