โรงพยาบาลสัตว์ผาสุข

160 272-273 ถนน บ้านเหนือ ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

image