โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร

58/236 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

image