โรงพยาบาลสัตว์ปากพนังรักสัตว์

22 หมู่ 1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

image