โรงพยาบาลสัตว์ปทุมธานี

40/24-26-28 ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพ ฯ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

image