โรงพยาบาลสัตว์ปฐมพร

4 หมู่ 13 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

image