โรงพยาบาลสัตว์บูรพา

1072 ถ. ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

image