โรงพยาบาลสัตว์บึงกาฬ

83 ม.1 ถ.บึงกาฬ-หนองคาย ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

image