โรงพยาบาลสัตว์บี เอ็ม เอช เอกชัย

1155,1157,1159 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพ 10260

image