โรงพยาบาลสัตว์บางนา

232/2 ม.11 ถนนบางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพ 10260

image