โรงพยาบาลสัตว์บางคล้า 24ชั่วโมง

19/20 หมู่1 ท่างทองหลาง ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

image