โรงพยาบาลสัตว์บางกอกลาซาล

634 ถนนลาซาล บางนา บางนา กรุงเทพ 10260

image