โรงพยาบาลสัตว์นวมินทร์

54/21-22 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240

image