โรงพยาบาลสัตว์นครเวช

176 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

image