โรงพยาบาลสัตว์นครพิงค์ เชียงใหม่

232/6-7 หมู่หมู่ 6 ถนน – ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

image