โรงพยาบาลสัตว์ท่าพระ

20/23-24 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600

image