โรงพยาบาลสัตว์จงเจริญ

20/50 หมู่ที่ 6 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240

image