โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพนครินทร์

1103-1105 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250

image