โรงพยาบาลรัชดา

210 ซอย รัชดาภิเษก 7 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพ 10400

image