เสนาสัตวแพทย์โพลีคลินิก

70/142 หมู่ที่11 ซอยเสนานิคม1 ถนนพหลโยธิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

image