เพ็ทซ่า สุขาภิบาล2(ประเวศ)

160/1 ห้องB8 กรีนพลาซ่า ถ. สุขาภิบาล 2 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพ 10250

image