อ้วนดีอาหารสัตว์ (พรุดินนา)

142/9 หมู่ที่ 2 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

image