ศาลาแดง สัตวแพทย์

1483 ถนนบรรทัดทอง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

image