ร้านโอมอยุธยา สาขาซอยน้องแดง

60/163 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

image