ร้านวัลภา

144 ถนน กำแพงเพชร 3 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

image