ร้านลูกน้ำราชวัตร

909, 1 ถ. นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 10300

image