ร้านกระดิ่งงาน ปศุสัตว์ (เจ๊มิ้น) สาขาตาก2

– ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

image