ตัวอย่าง ร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

Sample

โค้ดส่วนลด

image
ลด 1000บาท
ลด 1000 บาท

ใช้ครั้งแรกลง 1000 บาท

แสดงโค้ด

แสดงโค้ดนี้ที่สถานบริการ

Copy

บริษัท รีซัลท์ส แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานคนในชุมชนผู้รักสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สังคมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์ที่สุด บริษัทฯ มีโยบายทำธุรกิจบนพื้นฐาน Social Enterprise เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมเป็นหลัก จากนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ www.raksud.com เพื่อเป็น “แหล่งรวมข้อมูลสุขภาพและการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ครบวงจรมากที่สุดในไทย” จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสัตวแพทย์ ร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และอื่นๆ เพื่อให้สังคมเข้าถึงแหล่งข้อมูลบริการเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้อย่างรวดเร็ว รอบด้านเพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้เทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับสากล

image