มินิ มาร์เก็ต คลองเตย

11 ซ. สุขุมวิท 10 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพ 10110

image