พุทธมณฑลรักษาสัตว์

81/85 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170

image