พิณ คลองสาน

608 ถ. ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพ 10600

image