พรานนกสัตวแพทย์

4/30 ซอยอิสรภาพ39 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

image