น้ำปิงปศุสัตว์ สาขานครสวรรค์

804/80 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

image