นิคมสัตวแพทย์บึงกาฬ

389/6 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

image