ณ.บ้านเหล้า​อาหารสัตว์​ เขารูปช้าง

87/13 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

image