ซีเจอาร์ ฟิช ช็อป

7-9 หมู่ 1 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

image