จรัญฯ 13 สัตวแพทย์

105 ซอยพาณิชยการธนบุรี ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600

image